pb.pl
4,8600 zł
-0,41% -0,0200 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 615 34 098 21 767 22 988
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 387 1 572 1 496 1 687
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 288 1 401 1 418 1 662
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 335 1 170 1 146 1 383
Amortyzacja (tys. zł) 984 981 1 034 1 043
EBITDA (tys. zł) 2 371 2 553 2 530 2 730
Aktywa (tys. zł) 104 335 110 071 106 266 108 489
Kapitał własny (tys. zł)* 71 957 73 128 74 273 75 657
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,118 0,103 0,101 0,122
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,340 6,443 6,544 6,666
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej