4,3850 zł
0,80% 0,0350 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 31 326 26 296 25 994 28 845
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 525 1 544 292 2 151
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 478 1 430 257 2 116
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 116 1 994 285 2 129
Amortyzacja (tys.) 1 048 1 104 1 095 1 137
EBITDA (tys.) 3 573 2 648 1 387 3 288
Aktywa (tys.) 112 975 120 836 117 832 114 943
Kapitał własny (tys.)* 77 773 79 767 80 052 82 181
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,186 0,176 0,025 0,188
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,852 7,028 7,053 7,241
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej