3,5800 zł
0,00% 0,0000 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 47 913 23 090 18 421 21 338
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 099 2 684 -22 496 969
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 114 2 655 -50 415 1 172
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 897 2 057 -48 717 1 076
Amortyzacja (tys.) 763 771 784 791
EBITDA (tys.) 8 862 3 455 -21 712 1 760
Aktywa (tys.) 183 900 165 736 120 161 119 142
Kapitał własny (tys.)* 117 842 119 899 71 182 72 634
Liczba akcji (tys. szt.) 11 250,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,524 0,181 -4,292 0,095
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,475 10,564 6,272 6,399
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej