pb.pl
4,9400 zł
-1,20% -0,0600 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 835 29 645 17 696 23 612
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 160 2 338 3 300 4 756
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 004 2 173 4 009 4 571
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 381 1 715 3 310 3 705
Amortyzacja (tys. zł) 606 613 720 776
EBITDA (tys. zł) 3 766 2 951 4 020 5 532
Aktywa (tys. zł) 0 96 221 92 878 88 929
Kapitał własny (tys. zł)* 0 36 534 39 965 44 211
Liczba akcji (tys. szt.) 7 050,000 7 050,000 7 050,000 7 050,000
Zysk na akcję (zł) 0,338 0,243 0,470 0,526
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 5,182 5,669 6,271
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej