4,3850 zł
0,80% 0,0350 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 60 503 72 524 50 006 49 062
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 145 7 773 1 477 5 576
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 321 8 469 2 049 5 081
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 264 6 081 1 631 3 756
Amortyzacja (tys.) 793 819 819 766
EBITDA (tys.) 2 938 8 592 2 296 6 342
Aktywa (tys.) 0 205 190 192 562 187 121
Kapitał własny (tys.)* 0 106 334 108 165 109 717
Liczba akcji (tys. szt.) 11 050,000 11 050,000 11 250,000 11 250,000
Zysk na akcję (zł) 0,114 0,550 0,145 0,334
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 9,623 9,615 9,753
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej