3,5800 zł
0,00% 0,0000 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 29 645 17 696 23 612 60 503
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 338 3 300 4 756 2 145
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 173 4 009 4 571 2 321
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 715 3 310 3 705 1 264
Amortyzacja (tys.) 613 720 776 793
EBITDA (tys.) 2 951 4 020 5 532 2 938
Aktywa (tys.) 96 221 92 878 88 929 0
Kapitał własny (tys.)* 36 534 39 965 44 211 0
Liczba akcji (tys. szt.) 7 050,000 7 050,000 7 050,000 11 050,000
Zysk na akcję (zł) 0,243 0,470 0,526 0,114
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,182 5,669 6,271 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej