3,5800 zł
0,00% 0,0000 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2009 III Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 25 835
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 3 160
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 3 004
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 2 381
Amortyzacja (tys.) 0 606
EBITDA (tys.) 0 3 766
Aktywa (tys.) 70 936 0
Kapitał własny (tys.)* 32 248 0
Liczba akcji (tys. szt.) 5 750,000 7 050,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,338
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,608 0,000
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej