3,5900 zł
-1,37% -0,0500 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 34 099 21 767 22 989 31 326
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 573 1 497 1 686 2 525
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 401 1 419 1 661 2 478
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 170 1 146 1 383 2 116
Amortyzacja (tys.) 981 1 034 1 043 1 048
EBITDA (tys.) 2 554 2 531 2 729 3 573
Aktywa (tys.) 110 071 106 266 108 489 112 975
Kapitał własny (tys.)* 73 128 74 274 75 657 77 773
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,103 0,101 0,122 0,186
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,443 6,544 6,666 6,852
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej