pb.pl
4,9000 zł
0,82% 0,0400 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 547 21 364 24 301 32 016
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 268 1 348 -121 1 983
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 262 1 286 -157 1 938
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 212 1 224 -547 1 659
Amortyzacja (tys. zł) 905 969 939 984
EBITDA (tys. zł) 2 173 2 317 818 2 967
Aktywa (tys. zł) 93 722 98 172 105 314 115 415
Kapitał własny (tys. zł)* 68 410 69 511 68 964 70 623
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,107 0,108 -0,048 0,146
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,027 6,124 6,076 6,222
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej