pb.pl
4,8000 zł
-2,04% -0,1000 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 087 19 183 18 332 18 386
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 780 239 95 588
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 814 282 54 483
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 830 458 -44 -164
Amortyzacja (tys. zł) 939 904 875 884
EBITDA (tys. zł) -841 1 143 970 1 472
Aktywa (tys. zł) 89 102 97 449 91 592 89 028
Kapitał własny (tys. zł)* 67 091 67 549 67 362 67 198
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) -0,161 0,040 -0,004 -0,014
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,911 5,951 5,935 5,921
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej