3,5900 zł
-1,37% -0,0500 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 19 183 18 332 18 386 19 547
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 239 95 588 1 268
Zysk (strata) brutto (tys.) 282 54 483 1 262
Zysk (strata) netto (tys.)* 458 -44 -164 1 212
Amortyzacja (tys.) 904 875 884 905
EBITDA (tys.) 1 143 970 1 472 2 173
Aktywa (tys.) 97 449 91 592 89 028 93 722
Kapitał własny (tys.)* 67 549 67 362 67 198 68 410
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,040 -0,004 -0,014 0,107
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,951 5,935 5,921 6,027
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej