pb.pl
4,8200 zł
-0,82% -0,0400 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 037 17 565 10 035 13 237
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -747 -1 725 -3 289 -1 665
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -668 -1 830 -3 160 -1 664
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 025 -1 772 -3 341 -1 985
Amortyzacja (tys. zł) 866 896 890 925
EBITDA (tys. zł) 119 -829 -2 399 -740
Aktywa (tys. zł) 99 732 101 002 93 008 89 938
Kapitał własny (tys. zł)* 76 019 74 247 70 906 68 921
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) -0,090 -0,156 -0,294 -0,175
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,698 6,542 6,247 6,072
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej