pb.pl
4,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 31 919 47 913 23 090 18 421
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 376 8 099 2 684 -22 496
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 205 8 114 2 655 -50 415
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 922 5 897 2 057 -48 717
Amortyzacja (tys. zł) 765 763 771 784
EBITDA (tys. zł) 2 141 8 862 3 455 -21 712
Aktywa (tys. zł) 0 183 900 165 736 120 161
Kapitał własny (tys. zł)* 0 117 842 119 899 71 182
Liczba akcji (tys. szt.) 11 250,000 11 250,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,171 0,524 0,181 -4,292
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 10,475 10,564 6,272
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej