12,0500 zł
1,26% 0,1500 zł
Ultimate Games (ULG)

Wyniki finansowe - ULTGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 069 7 788 5 873 6 136
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 728 1 732 820 703
Zysk (strata) brutto (tys.) -15 750 2 272 676 750
Zysk (strata) netto (tys.)* -12 548 1 876 425 633
Amortyzacja (tys.) 26 23 17 16
EBITDA (tys.) 754 1 755 837 719
Aktywa (tys.) 39 170 40 214 38 706 38 915
Kapitał własny (tys.)* 29 080 30 952 28 763 29 396
Liczba akcji (tys. szt.) 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000
Zysk na akcję (zł) -2,399 0,359 0,081 0,121
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,560 5,918 5,500 5,621
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej