12,0500 zł
1,26% 0,1500 zł
Ultimate Games (ULG)

Wyniki finansowe - ULTGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 818 6 509 7 700 9 512
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 580 2 498 649 1 768
Zysk (strata) brutto (tys.) 793 2 482 1 026 1 784
Zysk (strata) netto (tys.)* 857 1 929 1 098 1 576
Amortyzacja (tys.) 19 31 24 20
EBITDA (tys.) 599 2 529 673 1 788
Aktywa (tys.) 56 677 57 301 51 492 53 297
Kapitał własny (tys.)* 44 992 46 842 40 068 41 651
Liczba akcji (tys. szt.) 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000
Zysk na akcję (zł) 0,164 0,369 0,210 0,301
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,603 8,956 7,661 7,964
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej