12,0500 zł
1,26% 0,1500 zł
Ultimate Games (ULG)

Wyniki finansowe - ULTGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 063 5 551 7 210 5 636
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 184 1 434 2 541 1 534
Zysk (strata) brutto (tys.) 32 919 3 076 2 420 1 460
Zysk (strata) netto (tys.)* 26 079 2 517 1 894 1 116
Amortyzacja (tys.) 19 23 39 34
EBITDA (tys.) 1 203 1 457 2 580 1 568
Aktywa (tys.) 55 624 60 128 53 088 53 481
Kapitał własny (tys.)* 45 985 49 851 42 991 44 114
Liczba akcji (tys. szt.) 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000
Zysk na akcję (zł) 4,986 0,481 0,362 0,213
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,793 9,532 8,220 8,435
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej