12,0500 zł
1,26% 0,1500 zł
Ultimate Games (ULG)

Wyniki finansowe - ULTGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 142 2 648 4 765 4 993
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 588 1 145 2 697 2 097
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 743 1 422 4 042 2 743
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 293 1 261 3 146 2 193
Amortyzacja (tys.) 6 6 13 19
EBITDA (tys.) 1 594 1 151 2 710 2 116
Aktywa (tys.) 9 267 0 14 165 23 837
Kapitał własny (tys.)* 8 286 0 10 666 17 146
Liczba akcji (tys. szt.) 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000
Zysk na akcję (zł) 0,247 0,241 0,602 0,419
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,584 0,000 2,039 3,278
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej