pb.pl
37,3000 zł
-3,62% -1,4000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Wyniki finansowe - UNIMOT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 261 093 1 311 861 1 176 895 1 041 318
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 29 456 12 448 -15 919 19 592
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 30 334 13 759 -12 805 23 085
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 23 960 11 931 -10 616 18 561
Amortyzacja (tys. zł) 1 606 1 755 1 518 1 995
EBITDA (tys. zł) 31 062 14 203 -14 401 21 587
Aktywa (tys. zł) 803 713 687 120 762 430 715 397
Kapitał własny (tys. zł)* 236 075 246 936 236 268 238 726
Liczba akcji (tys. szt.) 8 197,818 8 197,818 8 197,818 8 197,818
Zysk na akcję (zł) 2,923 1,455 -1,295 2,264
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,797 30,122 28,821 29,121
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej