pb.pl
33,2000 zł
0,30% 0,1000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Wyniki finansowe - UNIMOT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 846 297 997 466 875 309 1 001 917
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 862 -1 118 18 422 8 418
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 164 -3 063 20 164 10 454
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 681 -2 082 16 222 8 294
Amortyzacja (tys. zł) 1 421 1 334 940 2 141
EBITDA (tys. zł) 14 283 216 19 362 10 559
Aktywa (tys. zł) 643 773 603 285 648 860 677 019
Kapitał własny (tys. zł)* 189 558 187 476 203 698 212 000
Liczba akcji (tys. szt.) 8 197,818 8 197,818 8 197,818 8 197,818
Zysk na akcję (zł) 1,425 -0,254 1,979 1,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,123 22,869 24,848 25,861
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej