pb.pl
38,7000 zł
1,84% 0,7000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Wyniki finansowe - UNIMOT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 779 371 805 709 679 878 843 821
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 569 -2 232 -5 486 -5 531
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 370 -4 484 -2 429 -7 893
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 671 -2 582 -1 704 -7 785
Amortyzacja (tys. zł) 1 256 1 317 1 375 1 403
EBITDA (tys. zł) 15 825 -915 -4 111 -4 128
Aktywa (tys. zł) 517 220 618 520 621 238 690 518
Kapitał własny (tys. zł)* 192 070 201 302 199 598 177 877
Liczba akcji (tys. szt.) 8 031,797 8 197,818 8 197,818 8 197,818
Zysk na akcję (zł) 1,329 -0,315 -0,208 -0,950
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,914 24,556 24,348 21,698
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej