pb.pl
37,3000 zł
-3,62% -1,4000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Wyniki finansowe - UNIMOT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 672 994 1 005 541 661 680 758 242
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 949 13 391 11 100 6 459
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 998 12 259 10 033 5 081
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 165 9 865 8 211 4 405
Amortyzacja (tys. zł) 995 1 045 1 120 1 180
EBITDA (tys. zł) 13 944 14 436 12 220 7 639
Aktywa (tys. zł) 406 731 580 291 554 997 533 661
Kapitał własny (tys. zł)* 69 231 85 588 188 435 181 399
Liczba akcji (tys. szt.) 5 831,797 5 831,797 8 031,797 8 031,797
Zysk na akcję (zł) 1,743 1,692 1,022 0,548
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,871 14,676 23,461 22,585
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej