5,3000 zł
0,95% 0,0500 zł
yarrl SA (YRL)

Wyniki finansowe - YARRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 944 5 594 6 253 14 921
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -830 83 418 2 201
Zysk (strata) brutto (tys.) -999 -79 169 2 075
Zysk (strata) netto (tys.)* -949 34 269 2 057
Amortyzacja (tys.) 86 86 224 171
EBITDA (tys.) -744 169 642 2 372
Aktywa (tys.) 14 936 14 705 15 392 44 564
Kapitał własny (tys.)* 19 53 322 28 379
Liczba akcji (tys. szt.) 2 735,500 2 735,500 2 735,500 6 956,279
Zysk na akcję (zł) -0,347 0,012 0,098 0,296
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,007 0,019 0,118 4,080
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej