5,3000 zł
0,95% 0,0500 zł
yarrl SA (YRL)

Wyniki finansowe - YARRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 8 075 7 314 6 376 5 498
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -421 -420 -1 475 -7 404
Zysk (strata) brutto (tys.) -422 -404 -1 608 -7 519
Zysk (strata) netto (tys.)* -387 -529 -1 577 -8 699
Amortyzacja (tys.) 161 228 163 145
EBITDA (tys.) -260 -192 -1 312 -7 259
Aktywa (tys.) 22 123 21 557 19 762 13 118
Kapitał własny (tys.)* 11 806 11 277 9 699 968
Liczba akcji (tys. szt.) 2 735,500 2 735,500 2 735,500 2 735,500
Zysk na akcję (zł) -0,141 -0,193 -0,576 -3,180
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,316 4,122 3,546 0,354
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej