5,3000 zł
0,95% 0,0500 zł
yarrl SA (YRL)

Wyniki finansowe - YARRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 683 7 008 10 301 9 775
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -422 -232 1 126 -1 820
Zysk (strata) brutto (tys.) -424 -283 1 136 -1 834
Zysk (strata) netto (tys.)* -545 -302 1 474 -1 305
Amortyzacja (tys.) 269 168 167 168
EBITDA (tys.) -153 -64 1 293 -1 652
Aktywa (tys.) 22 011 21 767 24 820 24 488
Kapitał własny (tys.)* 11 825 11 503 12 913 11 608
Liczba akcji (tys. szt.) 2 735,500 2 735,500 2 735,500 2 735,500
Zysk na akcję (zł) -0,199 -0,110 0,539 -0,477
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,323 4,205 4,721 4,243
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej