1,9800 zł
0,00% 0,0000 zł
Vabun SA (VAB)

Wyniki finansowe - VABUN

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 191 60 1 16
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -116 1 -44 -62
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -116 1 -44 -62
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -116 1 -44 -62
Amortyzacja (tys. zł) 8 8 8 8
EBITDA (tys. zł) -108 9 -36 -54
Aktywa (tys. zł) 1 693 1 458 1 357 962
Kapitał własny (tys. zł)* 618 882 670 659
Liczba akcji (tys. szt.) 4 900,000 4 900,000 4 900,000 4 900,000
Zysk na akcję (zł) -0,024 0,000 -0,009 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,126 0,180 0,137 0,134
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej