536,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Vigo Photonics SA (VGO)

Wyniki finansowe - VIGOPHOTN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 20 331 18 749 18 256 17 204
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 787 3 711 2 949 2 465
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 734 3 013 4 657 421
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 960 2 500 4 349 650
Amortyzacja (tys.) 2 706 2 832 2 925 3 297
EBITDA (tys.) 6 493 6 543 5 874 5 762
Aktywa (tys.) 254 015 260 393 263 072 267 258
Kapitał własny (tys.)* 138 523 141 023 145 599 145 784
Liczba akcji (tys. szt.) 729,000 729,000 729,000 729,000
Zysk na akcję (zł) -2,689 3,429 5,966 0,892
Wartość księgowa na akcję (zł) 190,018 193,447 199,724 199,978
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej