536,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Vigo Photonics SA (VGO)

Wyniki finansowe - VIGOPHOTN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 254 11 728 18 995 16 820
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 942 1 556 1 736 1 625
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 895 1 016 1 655 279
Zysk (strata) netto (tys.)* 9 491 3 608 2 523 3 048
Amortyzacja (tys.) 1 713 1 776 3 232 1 648
EBITDA (tys.) 5 655 3 332 4 968 3 273
Aktywa (tys.) 218 043 223 152 235 199 252 721
Kapitał własny (tys.)* 131 228 136 674 137 461 140 462
Liczba akcji (tys. szt.) 729,000 729,000 729,000 729,000
Zysk na akcję (zł) 13,019 4,949 3,461 4,181
Wartość księgowa na akcję (zł) 180,011 187,481 188,561 192,678
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej