pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - VINDEXUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 205 13 587 10 328 10 015
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 355 6 219 2 396 1 897
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 661 4 295 672 533
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 599 4 677 187 734
Amortyzacja (tys. zł) 139 160 160 159
EBITDA (tys. zł) 6 494 6 379 2 556 2 056
Aktywa (tys. zł) 288 421 284 470 291 201 294 377
Kapitał własny (tys. zł)* 181 508 186 511 186 698 187 432
Liczba akcji (tys. szt.) 11 640,000 11 680,000 11 680,000 11 680,000
Zysk na akcję (zł) 0,395 0,400 0,016 0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,593 15,968 15,984 16,047
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej