pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - VINDEXUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 614 4 755 4 231
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 211 1 553 1 463
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 122 1 440 819
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 902 1 110 729
Amortyzacja (tys. zł) 62 66 56
EBITDA (tys. zł) 1 273 1 619 1 519
Aktywa (tys. zł) 0 94 372 0
Kapitał własny (tys. zł)* 0 78 045 0
Liczba akcji (tys. szt.) 10 591,938 10 591,938 11 591,938
Zysk na akcję (zł) 0,085 0,105 0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 7,368 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej