pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - VINDEXUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 793 11 823 13 446 10 258
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 500 5 840 7 419 4 564
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 915 4 584 6 031 3 588
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 369 4 363 5 708 3 434
Amortyzacja (tys. zł) 97 104 113 120
EBITDA (tys. zł) 4 597 5 944 7 532 4 684
Aktywa (tys. zł) 261 510 258 817 264 595 267 959
Kapitał własny (tys. zł)* 166 611 171 382 177 090 180 524
Liczba akcji (tys. szt.) 11 591,938 11 640,000 11 640,000 11 640,000
Zysk na akcję (zł) 0,291 0,375 0,490 0,295
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,373 14,724 15,214 15,509
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej