pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - VINDEXUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 714 12 769 19 139 6 026
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 495 4 325 6 625 2 324
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 030 4 003 5 417 1 661
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 743 3 746 4 978 1 407
Amortyzacja (tys. zł) 39 49 53 55
EBITDA (tys. zł) 4 534 4 374 6 678 2 379
Aktywa (tys. zł) 167 661 243 369 199 040 199 530
Kapitał własny (tys. zł)* 131 107 138 081 138 827 140 234
Liczba akcji (tys. szt.) 11 591,938 11 591,938 11 591,938 11 591,938
Zysk na akcję (zł) 0,323 0,323 0,429 0,121
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,310 11,912 11,976 12,098
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej