1,0400 zł
-0,48% -0,0050 zł
Metaversum (MET)

Wyniki finansowe - METAVERSUM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 170 168 151 36
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 18 -22 3
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 18 -23 2
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 18 -23 2
Amortyzacja (tys.) 24 24 24 8
EBITDA (tys.) 28 42 2 11
Aktywa (tys.) 751 777 767 811
Kapitał własny (tys.)* 6 24 1 4
Liczba akcji (tys. szt.) 5 509,148 5 509,148 5 509,148 5 509,148
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,003 -0,004 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,001 0,004 0,000 0,001
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej