1,5600 zł
-9,83% -0,1700 zł
Unfold (UNF)

Wyniki finansowe - UNFOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 I Q 2013 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 41 64 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 -60 -165
Zysk (strata) brutto (tys.) -139 345 -115 -65
Zysk (strata) netto (tys.)* -139 345 -114 -60
Amortyzacja (tys.) 0 0 1 2
EBITDA (tys.) 0 0 -59 -163
Aktywa (tys.) 4 293 4 574 15 884 25 152
Kapitał własny (tys.)* 3 682 4 027 8 598 4 920
Liczba akcji (tys. szt.) 6 840,000 6 840,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł) -0,020 0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,538 0,589
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej