1,5600 zł
-9,83% -0,1700 zł
Unfold (UNF)

Wyniki finansowe - UNFOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 62 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 538 14
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 380 14
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 0
Aktywa (tys.) 4 208 3 748
Kapitał własny (tys.)* 3 291 3 306
Liczba akcji (tys. szt.) 6 840,000 6 840,000
Zysk na akcję (zł) 0,202 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,481 0,483
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej