90,6000 zł
1,80% 1,6000 zł
Voxel SA (VOX)

Wyniki finansowe - VOXEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 111 717 107 914 93 732 129 298
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 22 332 27 706 13 706 34 598
Zysk (strata) brutto (tys.) 21 066 25 442 12 245 30 754
Zysk (strata) netto (tys.)* 16 717 19 760 8 876 24 027
Amortyzacja (tys.) 9 061 8 997 8 947 9 061
EBITDA (tys.) 31 393 36 703 22 653 43 659
Aktywa (tys.) 438 574 504 974 465 829 495 049
Kapitał własny (tys.)* 196 554 195 672 205 426 228 980
Liczba akcji (tys. szt.) 10 502,600 10 502,600 10 502,600 10 502,600
Zysk na akcję (zł) 1,592 1,881 0,845 2,288
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,715 18,631 19,560 21,802
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej