pb.pl
2,4150 zł
-2,82% -0,0700 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe - VRG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 251 155 332 462 197 469 174 873
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 603 47 555 -11 914 -10 374
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 181 53 864 -35 097 -3 291
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 826 44 348 -31 955 -2 341
Amortyzacja (tys. zł) 28 286 28 578 29 313 28 788
EBITDA (tys. zł) 40 889 76 133 17 399 18 414
Aktywa (tys. zł) 1 475 256 1 431 314 1 434 309 1 443 472
Kapitał własny (tys. zł)* 819 371 863 286 831 331 829 053
Liczba akcji (tys. szt.) 245 610,540 245 610,540 245 610,540 245 610,540
Zysk na akcję (zł) -0,007 0,181 -0,130 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,336 3,515 3,385 3,375
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej