pb.pl
2,4750 zł
2,48% 0,0600 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe - VRG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 180 087 272 141 214 425 270 224
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 045 40 765 -1 241 28 575
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 832 38 856 -3 969 29 281
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 922 32 433 -2 408 23 878
Amortyzacja (tys. zł) 3 982 4 820 26 027 28 100
EBITDA (tys. zł) 14 027 45 585 24 786 56 675
Aktywa (tys. zł) 836 007 1 112 031 1 424 689 1 439 601
Kapitał własny (tys. zł)* 567 726 805 097 802 902 826 994
Liczba akcji (tys. szt.) 179 194,964 245 610,540 245 610,540 245 610,540
Zysk na akcję (zł) 0,039 0,132 -0,010 0,097
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,168 3,278 3,269 3,367
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej