pb.pl
2,4850 zł
-3,31% -0,0850 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe - VRG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 I Q 2001 II Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 919 38 681 32 083
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 776 5 290 60
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 694 4 528 -1 587
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 066 2 649 -617
Amortyzacja (tys. zł) 3 748 1 989 1 889
EBITDA (tys. zł) 5 524 7 279 1 949
Aktywa (tys. zł) 81 232 136 010 130 599
Kapitał własny (tys. zł)* 50 131 96 717 89 613
Liczba akcji (tys. szt.) 4 884,530 60 000,000 60 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,628 0,044 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,263 1,612 1,494
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej