pb.pl
2,4500 zł
-3,92% -0,1000 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe - VRG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 157 350 223 075 160 558 192 888
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 651 31 428 1 931 19 176
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 020 29 797 418 17 622
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 284 23 685 111 14 107
Amortyzacja (tys. zł) 3 787 4 176 4 155 4 392
EBITDA (tys. zł) 13 438 35 604 6 086 23 568
Aktywa (tys. zł) 777 752 778 825 774 540 792 808
Kapitał własny (tys. zł)* 518 393 542 491 542 662 560 744
Liczba akcji (tys. szt.) 179 194,964 179 194,964 179 194,964 179 194,964
Zysk na akcję (zł) 0,035 0,132 0,001 0,079
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,893 3,027 3,028 3,129
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej