pb.pl
2,4500 zł
-3,92% -0,1000 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe - VRG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 136 647 188 182 136 164 171 923
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 536 25 010 978 20 774
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 168 23 949 -353 17 521
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 012 19 093 -777 14 016
Amortyzacja (tys. zł) 3 529 3 858 3 810 3 769
EBITDA (tys. zł) 10 065 28 868 4 788 24 543
Aktywa (tys. zł) 720 787 742 702 732 932 749 371
Kapitał własny (tys. zł)* 474 788 494 387 493 758 511 961
Liczba akcji (tys. szt.) 177 174,964 177 174,964 177 174,964 177 174,964
Zysk na akcję (zł) 0,023 0,108 -0,004 0,079
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,680 2,790 2,787 2,890
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej