pb.pl
6,5200 zł
0,31% 0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 015 6 909 4 359 4 541
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 260 454 431 330
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 162 493 453 329
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 348 408 365 246
Amortyzacja (tys. zł) 435 460 441 429
EBITDA (tys. zł) 695 914 872 759
Aktywa (tys. zł) 18 384 19 291 18 687 19 545
Kapitał własny (tys. zł)* 12 295 12 703 13 068 13 314
Liczba akcji (tys. szt.) 3 307,282 3 307,282 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) 0,105 0,123 0,110 0,074
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,718 3,841 3,951 4,026
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej