pb.pl
6,5200 zł
0,31% 0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 715 7 101 4 459 4 603
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 431 723 809 646
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 388 694 794 674
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 080 784 652 522
Amortyzacja (tys. zł) 303 271 274 281
EBITDA (tys. zł) 1 734 994 1 083 927
Aktywa (tys. zł) 20 818 20 673 24 904 24 004
Kapitał własny (tys. zł)* 8 811 9 595 13 356 12 225
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) 0,360 0,261 0,197 0,158
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,937 3,198 4,038 3,696
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej