pb.pl
6,5200 zł
0,31% 0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 671 6 178 3 837 4 734
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 758 920 894
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 691 803 908 907
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 348 703 772 708
Amortyzacja (tys. zł) 0 261 264 258
EBITDA (tys. zł) 0 1 019 1 184 1 152
Aktywa (tys. zł) 18 826 23 159 24 163 19 351
Kapitał własny (tys. zł)* 14 347 15 051 16 023 7 731
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,449 0,234 0,257 0,236
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,782 5,017 5,341 2,577
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej