pb.pl
6,5200 zł
0,31% 0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 731 6 057 4 825 3 828
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 666 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 597 785 1 048 781
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 208 561 852 637
Amortyzacja (tys. zł) 206 237 0 0
EBITDA (tys. zł) 1 872 237 0 0
Aktywa (tys. zł) 20 784 20 878 16 788 17 209
Kapitał własny (tys. zł)* 11 891 12 447 13 107 12 994
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,403 0,187 0,284 0,212
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,964 4,149 4,369 4,331
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej