pb.pl
6,5200 zł
0,31% 0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 II Q 2007 IV Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 14 375 16 448 15 125
Kapitał własny (tys. zł)* 6 685 7 991 8 877
Liczba akcji (tys. szt.) 2 800,000 2 800,000 2 800,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,388 2,854 3,170
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej