pb.pl
6,5200 zł
0,31% 0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 978 7 195 4 790 5 139
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -462 898 603 471
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -505 897 630 467
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -254 736 494 281
Amortyzacja (tys. zł) 425 439 429 430
EBITDA (tys. zł) -37 1 337 1 032 901
Aktywa (tys. zł) 18 684 20 055 18 536 17 877
Kapitał własny (tys. zł)* 10 436 11 172 11 666 11 947
Liczba akcji (tys. szt.) 3 307,282 3 307,282 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) -0,077 0,223 0,149 0,085
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,155 3,378 3,527 3,612
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej