pb.pl
6,5200 zł
0,31% 0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 960 7 472 6 509 6 654
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 108 863 85 835
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 143 881 57 843
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 206 642 105 592
Amortyzacja (tys. zł) 387 387 403 430
EBITDA (tys. zł) 495 1 250 488 1 265
Aktywa (tys. zł) 18 285 20 011 19 143 19 435
Kapitał własny (tys. zł)* 10 608 11 250 11 256 11 848
Liczba akcji (tys. szt.) 3 307,282 3 307,282 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) 0,062 0,194 0,032 0,179
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,207 3,402 3,403 3,582
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej