pb.pl
6,5200 zł
0,31% 0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 331 5 961 5 697 5 453
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -63 449 -44 526
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 424 -12 473
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 79 266 81 340
Amortyzacja (tys. zł) 356 381 381 382
EBITDA (tys. zł) 293 830 337 908
Aktywa (tys. zł) 20 734 21 452 21 153 20 661
Kapitał własny (tys. zł)* 12 030 12 297 12 378 12 718
Liczba akcji (tys. szt.) 3 307,282 3 307,282 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) 0,024 0,080 0,024 0,103
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,637 3,718 3,743 3,845
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej