pb.pl
4,4900 zł
3,94% 0,1700 zł
Wielton SA (WLT)

Wyniki finansowe - WIELTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 I Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 780 38 405
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 842 4 131
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -12 828 -3 732
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -10 434 -3 124
Amortyzacja (tys. zł) 1 672 1 787
EBITDA (tys. zł) 6 514 5 918
Aktywa (tys. zł) 321 317 0
Kapitał własny (tys. zł)* 175 379 0
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375,000 60 375,000
Zysk na akcję (zł) -0,173 -0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,905 0,000
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej