pb.pl
4,1400 zł
0,98% 0,0400 zł
Wielton SA (WLT)

Wyniki finansowe - WIELTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 471 571 613 327 639 886 686 296
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 25 620 18 627 29 338 30 294
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 23 854 13 715 28 737 27 761
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 844 13 190 19 451 20 677
Amortyzacja (tys. zł) 8 070 9 770 12 790 13 000
EBITDA (tys. zł) 33 690 28 397 42 128 43 294
Aktywa (tys. zł) 1 244 546 1 414 158 1 546 487 1 535 060
Kapitał własny (tys. zł)* 350 090 336 735 357 741 356 818
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375,000 60 375,000 60 375,000 60 375,000
Zysk na akcję (zł) 0,296 0,218 0,322 0,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,799 5,577 5,925 5,910
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej