pb.pl
4,1100 zł
-3,18% -0,1350 zł
Wielton SA (WLT)

Wyniki finansowe - WIELTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 386 826 419 601 479 938 503 477
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 039 23 443 25 552 26 282
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 19 332 21 697 23 069 22 899
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 765 33 967 19 813 18 522
Amortyzacja (tys. zł) 6 807 7 574 7 793 8 108
EBITDA (tys. zł) 27 846 31 017 33 345 34 390
Aktywa (tys. zł) 929 021 951 709 1 080 565 1 133 050
Kapitał własny (tys. zł)* 288 136 312 763 329 083 333 715
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375,000 60 375,000 60 375,000 60 375,000
Zysk na akcję (zł) 0,245 0,563 0,328 0,307
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,772 5,180 5,451 5,527
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej