pb.pl
4,4900 zł
3,94% 0,1700 zł
Wielton SA (WLT)

Wyniki finansowe - WIELTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 315 797 330 124 380 132 410 690
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 183 15 755 21 728 22 827
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 19 076 17 185 22 866 20 553
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 657 10 464 14 251 14 340
Amortyzacja (tys. zł) 6 083 6 888 6 550 6 159
EBITDA (tys. zł) 27 266 22 643 28 278 28 986
Aktywa (tys. zł) 758 199 772 695 852 139 885 658
Kapitał własny (tys. zł)* 249 782 261 560 273 569 272 684
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375,000 60 375,000 60 375,000 60 375,000
Zysk na akcję (zł) 0,210 0,173 0,236 0,238
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,137 4,332 4,531 4,517
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej