pb.pl
3,7250 zł
-0,67% -0,0250 zł
Wielton SA (WLT)

Wyniki finansowe - WIELTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 168 746 142 397 175 201 376 576
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 424 2 467 14 253 31 217
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 347 -244 12 615 32 280
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 245 20 437 9 986 22 020
Amortyzacja (tys. zł) 4 100 4 140 4 443 6 276
EBITDA (tys. zł) 15 524 6 607 18 696 37 493
Aktywa (tys. zł) 482 737 489 413 558 519 815 751
Kapitał własny (tys. zł)* 182 968 216 713 227 030 238 433
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375,000 60 375,000 60 375,000 60 375,000
Zysk na akcję (zł) 0,120 0,339 0,165 0,365
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,031 3,589 3,760 3,949
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej