pb.pl
7,0200 zł
0,29% 0,0200 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 31 375 33 906 44 794 32 029
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 371 2 469 -1 028 1 163
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 309 2 576 -3 189 1 523
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 938 2 041 -2 961 655
Amortyzacja (tys. zł) 2 109 2 092 2 069 2 056
EBITDA (tys. zł) 3 480 4 561 1 041 3 219
Aktywa (tys. zł) 122 241 124 054 134 420 119 456
Kapitał własny (tys. zł)* 87 869 89 910 86 948 87 659
Liczba akcji (tys. szt.) 12 355,504 12 355,504 12 355,504 12 355,504
Zysk na akcję (zł) 0,076 0,165 -0,240 0,053
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,112 7,277 7,037 7,095
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej